Home Library Show books details

ค้นหาข้อมูล
ประเภท
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องเทียบเคียง
ชื่อผู้แต่ง
อื่นๆ
ประเภท สอบสวนโรค Outbreak investigation
ชนิดปก ปกอ่อน softcover
ชื่อเรื่อง การสอบสวนการระบาดของโรคคางทูมในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2562
ชื่อเรื่องเทียบเคียง An investigation of mumps outbreak in a school Wang Chin Districts Phrae Province during May to October 2019
ชื่อผู้แต่ง นายแพทย์ณัฐธกูล/ไชยสงคราม
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและเครือข่าย
ปีที่พิมพ์ :2561   จำนวนหน้า :19  
หัวเรื่อง 1คางทูม2โรงเรียน3แพร่42562
เลขหมู่ FETP39   ISBN :   ISSN :

Previous Next