Home Library Show books details

ค้นหาข้อมูล
ประเภท
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องเทียบเคียง
ชื่อผู้แต่ง
อื่นๆ
ประเภท สอบสวนโรค Outbreak investigation
ชนิดปก ปกอ่อน softcover
ชื่อเรื่อง รายงานการสอบสวนการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในงานเทศกาลวันวิสาขบูชา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2561
ชื่อผู้แต่ง นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา/
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและเครือข่าย
ปีที่พิมพ์ :2561   จำนวนหน้า :12  
หัวเรื่อง อาหารเป็นพิษ
เลขหมู่ TN1 FETP38 2019   ISBN :   ISSN :

Previous Next