Home Library Show books details

ค้นหาข้อมูล
ประเภท
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องเทียบเคียง
ชื่อผู้แต่ง
อื่นๆ
ประเภท สอบสวนโรค Outbreak investigation
ชนิดปก ปกอ่อน softcover
ชื่อเรื่อง รายงานการสอบสวนการระบาดของโรคหัดในทหารมหาดเล็ก กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
ชื่อเรื่องเทียบเคียง The Investigation of measles outbreak among military in Bangkok October 2016
ชื่อผู้แต่ง นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม/
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและภาคีเครือข่าย
ปีที่พิมพ์ :2559   จำนวนหน้า :20  
หัวเรื่อง 1โรคหัด2การระบาด3ทหาร4กรุงเทพมหานคร5ประเทศไทย
คำสำคัญ 1Measles2outbreak3militaly4Bangkok5Thailand
เลขหมู่ TN3 FETP37 2016   ISBN :   ISSN :

Previous Next