Home Library Show books details

ค้นหาข้อมูล
ประเภท
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องเทียบเคียง
ชื่อผู้แต่ง
อื่นๆ
ประเภท สอบสวนโรค Outbreak investigation
ชนิดปก ปกอ่อน softcover
ชื่อเรื่อง รายงานการสอบสวนการระบาดของเชื้อ Salmonella ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559
ชื่อเรื่องเทียบเคียง Salmonella outbreak in a kindergarten school in Chiang Rai Thailand 2016
ชื่อผู้แต่ง นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม/
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและภาคีเครือข่าย
ปีที่พิมพ์ :2559   จำนวนหน้า :22  
เลขหมู่ TN3 FETP37 2016   ISBN :   ISSN :

Previous Next