Home Library Show books details

ค้นหาข้อมูล
ประเภท
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องเทียบเคียง
ชื่อผู้แต่ง
อื่นๆ
ประเภท การศึกษาทางระบาดวิทยา Epidemiological studies
ชนิดปก ปกอ่อน softcover
ชื่อเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาลักษณะทางคลินิกและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยมาลาเรียรุนแรงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2553-2557
ชื่อผู้แต่ง แพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ/
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและภาคีเครือข่าย
ปีที่พิมพ์ :2557   จำนวนหน้า :10  
เลขหมู่ TN FETP34 2557   ISBN :   ISSN :

Previous Next