Home Library Show books details

ค้นหาข้อมูล
ประเภท
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องเทียบเคียง
ชื่อผู้แต่ง
อื่นๆ
ประเภท สอบสวนโรค Outbreak investigation
ชนิดปก ปกอ่อน softcover
ชื่อเรื่อง รายงานการสอบสวนโรคการระบาดของการติดเชื้อ Methicillin Susceptible Staphylococcus aureus ที่ผิวหนังในทารกเกิดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานค พ.ศ. 2556
ชื่อผู้แต่ง แพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ/
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและภาคีเครือข่าย
จำนวนหน้า :9  
หัวเรื่อง Staphylococcus aureus
เลขหมู่ TN    ISBN :   ISSN :

Previous Next