Home Library Show books details

ค้นหาข้อมูล
ประเภท
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องเทียบเคียง
ชื่อผู้แต่ง
อื่นๆ
ประเภท สอบสวนโรค Outbreak investigation
ชนิดปก ปกอ่อน softcover
ชื่อเรื่อง รายงานการสอบสวนโรค การสอบสวนกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) 2009 ใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2557
ชื่อเรื่องเทียบเคียง Influenza A (H1N1) 2009 Dead cases investigation Chiang Dao
ชื่อผู้แต่ง แพทย์หญิงภันทิลา ทวีวิกยการ/
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและภาคีเครือข่าย
ปีที่พิมพ์ :2557   จำนวนหน้า :12  
หัวเรื่อง ไข้หวัดใหญ่
เลขหมู่ TN FETP34 2557   ISBN :   ISSN :

Previous Next