Home Library Show books details

ค้นหาข้อมูล
ประเภท
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องเทียบเคียง
ชื่อผู้แต่ง
อื่นๆ
ประเภท สอบสวนโรค Outbreak investigation
ชนิดปก ปกอ่อน softcover
ชื่อเรื่อง รายงานการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารตกเหว จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559
ชื่อเรื่องเทียบเคียง The Injury Investigation of a Bus Plunged into the Revine Uttaradit Province 24-25 November 2016
ชื่อผู้แต่ง นายแพทย์ทรรศนะ ธรรมรส/
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและภาคีเครือข่าย
ปีที่พิมพ์ :2559   จำนวนหน้า :26  
หัวเรื่อง 1อุบัติเหตุจราจร2การสอบสวนการบาดเจ็บ3รถบัส4เหว5อุตรดิตถ์
คำสำคัญ 1traffic accident2injury investigation3bus ravine4Uttraradit
เลขหมู่ TN1 FETP37 2016   ISBN :   ISSN :

Previous Next