Home Library Show books details

ค้นหาข้อมูล
ประเภท
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องเทียบเคียง
ชื่อผู้แต่ง
อื่นๆ
ประเภท หนังสือ Book
ชนิดปก ปกอ่อน softcover
ชื่อเรื่อง การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
ชื่อเรื่องเทียบเคียง Database Management for Spatial Analysis
ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ/
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/Thai
ปีที่พิมพ์ :2556   ครั้งที่พิมพ์ :1   จำนวนหน้า :214   ราคา :290 บาท
หัวเรื่อง 1การจัดการฐานข้อมูล2การวิเคราะห์เชิงพื้นที่3GIS3การออกแบบฐานข้อมูล4ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
เลขหมู่ QA76.9.D3 ด133ก 2556   ISBN :978-974-466-661-1   ISSN :
หน้าปก

Previous Next