Home Library Show books details

ค้นหาข้อมูล
ประเภท
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องเทียบเคียง
ชื่อผู้แต่ง
อื่นๆ
ประเภท สอบสวนโรค Outbreak investigation
ชนิดปก ปกแข็ง hardcover
ชื่อเรื่อง ผลการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในเด็กนักเรียนหอพักสายธารพระพรบ้านน้ำคัดวังซาง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ 10 กรกฎาคม 2532
ชื่อผู้แต่ง แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร/
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา
สำนักพิมพ์ กลุ่มวิจัยและพัฒนานักระบาดวิทยา/Thai
ปีที่พิมพ์ :2532   จำนวนหน้า :20  
หัวเรื่อง โรคอาหารเป็นพิษ
คำสำคัญ 1โรคอหารเป็นพิษ2จังหวัดเชียงราย
เลขหมู่ TN FETP 10 2532   ISBN :   ISSN :

Previous Next